Effectieve samenwerking incl. DISC gedragsanalyse

In 5 stappen naar effectieve samenwerking

Deze training stelt teams in staat om in vijf stappen te groeien naar een samenwerking die hun in staat stelt vorm en inhoud te geven aan het realiseren van de teamdoelstellingen.


Dit doen we aan de hand van vijf stappen waarbij we bij elke stap de samenwerking verdiepen. De volgende vijf stappen zullen we doorlopen:

1. Kennen (weten hoe de ander doet)

2. Begrijpen (weten hoe de ander denkt en tegen zaken aankijkt)

3. Waarderen (hechten aan de inbreng van de ander)

4. Vertrouwen (durven over te laten aan de ander)

5. Samenwerken (betere resultaten en meer werkplezier)

1. Kennen (weten hoe de ander doet)

 • Een belangrijke basis voor samenwerken is dat je
  elkaar kent.
 • Als je elkaar beter leert kennen, ga je
  automatisch meer begrip voor je collega krijgen.
 • Bij de eerste trede leren de deelnemers elkaar
  beter kennen op een originele manier.
 • Het team leert elkaars kwaliteiten, allergieën
  en verbeterpunten kennen.

2. Begrijpen (weten hoe de ander denkt en tegen zaken aankijkt)

 • In teamsamenwerking is elkaar begrijpen een belangrijk onderdeel. Het is belangrijk dat we weten wat de ander denkt, voelt of bedoelt.
 • Verschillende typen mensen hebben verschillende manieren van doen en onderliggende behoeften. Met de DISC profielen krijg je hier meer inzicht in zodat je elkaar beter kunt begrijpen. Je leert afstemmen op de behoeften van de ander waardoor de relatie en de communicatie onderling verbetert.
 • Naast de individuele DISC profielen geeft het DISC-teamwiel het effect weer van de interactie tussen de verschillende persoonlijkheden.
 • In een actieplan maken we concrete afspraken over het vergroten van de effectiviteit van het team.

3. Waarderen (hechten aan de inbreng van de ander)

 • Nadat we elkaar beter begrijpen kunnen we de stap maken naar waarderen. Een goede samenwerking gaat over het waarderen van verschillen. Waarde hechten aan de inbreng en mening van de ander.
 • In deze stap nemen we een kijkje in de toekomst en gaan we samen verbeelden hoe de ideale samenwerking eruit ziet. Wat is het ideale team en hoe ziet het er nu uit? En hoedichten we het gat daartussen? Hoe neemt het team zijn verantwoordelijkheid en wat betekent dat voor elk individueel teamlid?
 • Ook hier schrijven we de acties uit zowel persoonlijk als voor het team.

4. Vertrouwen (durven over te laten aan de ander)

 • Op dit punt kennen en begrijpen we elkaar en waarderen we elkaars inbreng.
 • Gegeven het ideale beeld en de huidige situatie, hoe kom je dan tot goede samenwerking? En welk gedrag geeft en vergroot het vertrouwen?
 • Dat vertrouwen is belangrijk omdat uiteindelijk samenwerking ook gaat over zaken durven over te laten aan de ander.
 • In dit onderdeel gaat we in op het gedrag dat vertrouwen geeft en hoe je dat onderling kan realiseren.

5. Samenwerken (betere resultaten en meer werkplezier)

 • De laatste trede betreft een oefening waar met de hele groep samengewerkt moet worden naar een gezamenlijk resultaat.
 • Hiervoor moet het team alle voorgaande stappen inzetten om tot een goed resultaat te komen.
 • Een leuk, leerzaam en inspirerend slot van de dag.
 • In de afsluiting inventariseren we alle acties (zowel individueel als teamafspraken) en maken we afspraken over borging van de afspraken.

Borging van de afspraken

 • Reïnforcement coachen (coachen door bekrachtiging) is een manier om het geleerde verder te versterken en door te ontwikkelen naar nieuw gedrag.
 • Dit kan zowel op locatie als online.
 • Deze sessies duren maximaal 2 uur en kan met het hele team of onderdelen van het team gedaan worden.
 • De sessies zijn meer actiegericht en hebben tot doel om eerder en vaker in te spelen op actuele (leer)vragen die opkomen bij het toepassen van de training in de praktijk.
 • Hierdoor zijn er vaker interventies mogelijk om daadwerkelijk het geleerde te borgen.

Interesse?

Wat zou deze training voor effectieve samenwerking voor u kunnen betekenen? Laten we contact hebben.

 • We werken vanuit een gemeenschappelijke ambitie
 • Best-practices, aanwezige kwaliteiten en successen
 • Het hele team doet mee
 • Concreet, dichtbij de praktijk van alledag

NIEUWSBRIEF


Abonneer je voor blog, content en nieuws

Contact

 • Lange Voorhout 43
  2514 EC Den Haag
 • info@peopleandcompany.nl
 • Sven: +31 (0)6 234 929 00
 • Erik: +31 (0)6 420 802 44

©️ 2023 People & Company | info@peopleandcompany.nl