Doelgericht werken met OKR

Meer omzet en winst door doelgericht werken!

Onderzoek toont aan dat Nederland minder goed scoort op doelgericht werken. Het verschil tussen Nederland en de koplopers (Zweden, Japan, V.S.) is aanzienlijk.


Nederland scoort minder op de volgende gebieden:

 • Een balans tussen financiële en niet-financiële doelen.
 • Het vertalen naar individuele medewerkers korte termijn doelen.
 • Het stellen van ambitieuze maar haalbare doelen.
 • Een duidelijke definitie, communicatie en opvolging van doelen.

Verbetering van doelgericht werken levert een vier procent hogere omzet en zeven procent hogere winst per werknemer.

Hierarchische cascadering leidt tot teleurstellende resultaten

 • Nadat je de visie en strategische prioriteiten hebt vastgesteld voor het komende jaar, hoe zorg je ervoor dat medewerkers in lijn met deze prioriteiten tot effectieve executie komen?
 • Een top-down, gecascadeerde aanpak voor het vaststellen van doelen blijft vaak achter bij de snelheid van ontwikkelingen.
 • Een gebrek aan discipline en communicatie m.b.t. doelen stellen zorgen voor een gebrek aan afstemming, conflicterende prioriteiten en frustratie bij medewerkers.
 • Het organisatiebreed stellen van doelen zorgt ook voor een grotere betrokkenheid bij medewerkers en een cultuur van eigenaarschap.

Wanneer stel je effectieve doelen?

High-performing bedrijven passen de traditionele, jaarlijkse en top-down aanpak voor het stellen van doelen niet meer toe. Deze bedrijven investeren hun tijd en middelen om:


Frequent doelen te stellen

Een best practice is om elk kwartaal high-level doelen te stellen en te publiceren; regelmatiger (maandelijks of wekelijks) bespreken van doelen met medewerkers helpt om de top doelen onderdeel te maken van het dagelijks werk.


Doelen inzichtelijk te maken

Top doelen zijn zichtbaar voor alle medewerkers en veranderingen en updates worden gedeeld. Doelen en voortgang zijn transparant door de hele organisatie ter voorkoming van silos en politiek handelen. Alle doelen van medewerkers zijn open en transparant. Aanvullend op het verbeteren van alignment hebben medewerkers voordeel van het delen van hun voorderingen met collega’s en managers. Onderzoek heeft aangetoond dat voortgang op een doel openlijk wordt gedeeld, er een 78 procent verbetering is van algehele prestaties.


Voortgang te meten

TRegulier checken van doelen en updaten van voortgang helpt medewerkers, managers en directie waar het bedrijf on koers ligt en waar risico’s liggen. Real – time meten stelt iedereen in de organisatie in staat om aanpassingen te doen als prioriteiten veranderen en om snel actie te ondernemen.


Onderscheid te maken tussen korte en lange termijn executie

Duidelijke verbinding tussen visie (b.v. lange termijn verbeteringen in customer service en winstgevendheid) en korte termijn doelen (b.v. mijpalen voor product ontwikkeling) helpt medewerkers te begrijpen hoe hun werk past in het grotere plaatje.


Te zorgen voor focus

Best practice is om kwartaal bedrijfsdoelstellingen te beperkten tot 3 tot 7 hoofddoelstellingen. Deze focus zorgt een gedeeld doel en duidelijke resultaten en stelt tegelijkertijd de medewerkers in staat om tegengas te geven op projecten die geen grote impact zullen leveren.

Hoe kunnen managers effectieve doelen stellen?

Align team doelen

Ze coördineren initiatieven tussen teams om dubbel werk te voorkomen.


Co-create doelen met medewerkers

In plaats van een top-down aanpak, stellen ze doelen samen met medewerkers en gaan ze de dialoog aan.


Focus houden

Door voortgang te meten door alle teams heen worden snel de punten van aandacht geïdentificeerd.


Continue check-in op voortgang

Doelen zouden nooit beschouwd moeten worden als “zetten en vergeten.” Managers kunnen het beste reguliere dialogen hebben met hun medewerkers.


Erken en beloon successen van medewerkers

Door resultaten te erkennen en belonen, stimuleren managers het juiste gedrag in een open en transparante wijze.

OKR: Een methodiek om doelen te realiseren

 • De OKR-methode hanteer je voor het definiëren en volgen van doelstellingen en hun resultaten. OKR staat voor Objectives en Key Results.
 • OKR is zowel een framework, methode en mindset. OKR’s bestaan uit een doelstelling, een duidelijk gedefinieerd doel en drie tot vijf Key Results die ondersteunt worden door concrete, specifieke en meetbare acties.
 • Hiertoe hanteer je resultaatgerichte meetinstrumenten die worden gebruikt om de voortgang en realisatie van het doel te kunnen volgen en meten.
 • Over de meetbaarheid mag geen enkele onduidelijkheid bestaan. Kortom, Wat is het doel, welke key results definieer je en welke initiatieven ondersteunen de doelstellingen?
 • De OKR-methode wordt inmiddels al twee decennia toegepast bij Google, maar ook andere bekende organisaties als LinkedIn, Uber, Twitter en Spotify hanteren de OKR-methode.

Wat zijn de voordelen van OKR?

 • Focus - Doe het belangrijkste werk
 • Eigenaarschap - Je weet wat er van je verwacht wordt
 • Engagement - Je bent eigenaar van de resultaten
 • Alignment - Iedereen werkt dezelfde kant op
 • Transparantie - Je weet waar anderen aan werken

Interesse?

Wat zou OKR voor uw bedrijf kunnen betekenen?

Laten we contact hebben.

 • Focus - Doe het belangrijkste werk
 • Eigenaarschap - Je weet wat er van je verwacht wordt
 • Engagement - Je bent eigenaar van de resultaten
 • Alignment - Iedereen werkt dezelfde kant op
 • Transparantie - Je weet waar anderen aan werken

NIEUWSBRIEF


Abonneer je voor blog, content en nieuws

Contact

 • Lange Voorhout 43
  2514 EC Den Haag
 • info@peopleandcompany.nl
 • Sven: +31 (0)6 234 929 00
 • Erik: +31 (0)6 420 802 44

©️ 2023 People & Company | info@peopleandcompany.nl