Effectief en efficient samenwerken in de huisartsenzorg

Situatie

 • In de samenwerkingsvormen die huisartsen zoeken, neemt de HOED (huisartsen onder één dak) een steeds prominenter positie in.
 • Steeds meer huisartsen kiezen voor verregaande structurele samenwerking en organisatievorming in de huisartsenzorg.
 • Een sterke huisartsenpraktijk zorgt voor goede patiëntenzorg.
 • Door deze samenwerking zijn wensen als parttime werken, specialisatie en differentiatie, waarneming en vervanging goed te realiseren. En ook vindt praktijkondersteuning gemakkelijker een plek als huisartsen samenwerken.
 • Deze samenwerking en organisatievorming, b.v. tussen huisartsen, praktijk/office managers, praktijkondersteuners en assistentes blijkt in de praktijk een uitdaging.

Behoefte

 • Hoe zorg je als huisartsenpraktijk voor kwalitatief goede en efficiënte patiëntenzorg door optimale samenwerking, een fijne werksfeer en een ondersteunende organisatievorm?
 • Zeker nu de werkdruk in huisartsenpraktijken steeds meer toeneemt. Huisartsen hebben moeite om de bezetting van hun praktijk rond te krijgen.

Voorstel

 • People & Company heeft een aanpak ontwikkelt waarbij er een optimale samenwerking ontstaat tussen huisartsen, praktijkmanagers, praktijkondersteuners en assistentes.
 • Dit doen we niet via een traditionele probleem oplossingsmethode maar via waarderend onderzoek (Appreciative Inquiry).

Waarop is het ontwikkelen gericht?

 • Gemeenschappelijke doelstellingen en aanpak
 • Heldere verdeling van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden
 • Goed ontwikkelde (sleutel)vaardigheden;
 • Leidingnemen in het eigen werk en leidinggeven aan medewerkers
 • Werkende (in)formele werkwijzen, procedures, voorschriften en afspraken
 • Goede informele en formele communicatie en passende overlegstructuur
 • Passende en ondersteunende organisatievorm en inrichting
 • Erkenning, waardering en werkplezier

Wat maakt onze aanpak uniek?

 • Intakegesprekken met alle betrokkenen;
 • Ontwikkelen van een passende mindset voor samenwerking met de juiste vaardigheden en de juiste middelen;
 • Het ontwikkelen van een passende en ondersteunende organisatievorm en inrichting;
 • Het ontwikkelen van medewerkers door individuele sessies, sessies met subgroepen (assistentes, praktijkondersteuners, managers en huisartsen) en sessies met alle betrokkenen;
 • Reïnforcement sessies om een blijvende verandering te realiseren.

Interesse?

Laten we contact hebben over wat wij voor uw huisartsenpraktijk zouden kunnen betekenen!

 • We werken vanuit een gemeenschappelijke ambitie
 • Best-practices, aanwezige kwaliteiten en successen
 • Kort cyclisch veranderen
 • Participatie, eigenaarschap bij de medewerkers
 • De hele organisatie doet mee
 • Concreet, dichtbij de praktijk van alledag

NIEUWSBRIEF


Abonneer je voor blog, content en nieuws

Contact

 • Lange Voorhout 43
  2514 EC Den Haag
 • info@peopleandcompany.nl
 • Sven: +31 (0)6 234 929 00
 • Erik: +31 (0)6 420 802 44

©️ 2023 People & Company | info@peopleandcompany.nl