Effectieve samenwerking o.b.v. Lencioni en waarderend onderzoek

In 5 stappen naar effectieve samenwerking

Deze training stelt teams in staat om in vijf stappen te groeien naar een samenwerking die hun in staat stelt vorm en inhoud te geven aan het realiseren van de teamdoelstellingen.


Dit doen we aan de hand van vijf stappen waarbij we bij elke stap de samenwerking verdiepen. De volgende vijf stappen zullen we doorlopen:

1. Kennen - Elkaar beter leren kennen.

2. De vijf frustraties en successen van samenwerken (Lencioni).

3. Ontwikkelen van verbeterinitatieven (Appreciative Inquiry).

4. Plan van aanpak per verbeterinitiatief.

5. Realisatie en borging van de verbeterinitiatieven.

1. Kennen (weten hoe de ander doet)

 • Een belangrijke basis voor samenwerken is dat je
  elkaar kent.
 • Als je elkaar beter leert kennen, ga je
  automatisch meer begrip voor je collega krijgen.
 • Bij de eerste trede leren de deelnemers elkaar
  beter kennen op een originele manier.
 • Het team leert elkaars kwaliteiten, allergieën
  en verbeterpunten kennen.

2. De vijf frustraties en successen van samenwerken (Lencioni).

 • Goed kunnen samenwerken is een onderscheidend concurrentievoordeel.
 • Om een kader te hebben zodat bepaald kan worden wanneer samenwerking een succes is of juist frustraties oplevert, wordt het model van Lencioni uitgelegd.
 • Hierin wordt duidelijk welke vijf frustraties (of successen) vaak ten grondslag liggen aan het samenwerken in een team.
 • O.b.v. een vragenlijst weet het team hoe het team scoort op het model van Lencioni.
 • Dit kader helpt en inspireert om de ideale samenwerking te schetsen.

3. Ontwikkelen van verbeterinitatieven (Appreciative Inquiry).

 • In dit onderdeel worden verbeterinitiatieven opgesteld o.b.v. de methode appreciative inquiry.
 • De eerste stap is het achterhalen van de goede ervaringen en de wensen m.b.t. het samenwerken die het team heeft.
 • De goede ervaringen worden geborgd door het team zodat ze nog vaker en door iedereen toegepast kunnen worden.
 • De wensen worden gegroepeerd naar belangrijke thema's en vertaald naar een verbeterinitiatief.
 • De verbeterinitiatieven worden geprioriteerd door de teamleden.
 • Het team kiest de verbeterinitiatieven waar ze mee aan de slag willen gaan.

4. Plan van aanpak per verbeterinitiatief.

 • Het team gaat aan de slag met drie tot vijf verbeterinitiatieven.
 • Alle teamleden verbinden zich met 1 van de gekozen verbeterinitiatieven.
 • Per verbeterinitiatief wordt een kort plan van aanpak opgesteld zodat het team met de acties aan de slag kunnen gaan.
 • Alle plannen van aanpak worden door elke groep gepresenteerd.

5. Realisatie en borging van de verbeterinitiatieven.

 • Elk groep gaat aan de slag met één verbeterinitiatieef.
 • Tijdens het terugkommoment wordt de voortgang gepresenteerd.
 • Voorafgaand aan het terugkommoment kan de procesbegeleider van People & Company te allen tijde geraadpleegd worden.
 • Na de presentaties worden de randvoorwaarden voor een succesvolle implementatie bepaald zodat de verbeterinitatieven daadwerkelijk gerealiseerd kunnen worden.

Reinforcement coaching

 • Reïnforcement coachen (coachen door bekrachtiging) is een manier om het geleerde verder te versterken en door te ontwikkelen naar nieuw gedrag.
 • Dit kan zowel op locatie als online.
 • Deze sessies duren maximaal 2 uur en kan met het hele team of onderdelen van het team gedaan worden.
 • De sessies zijn meer actiegericht en hebben tot doel om eerder en vaker in te spelen op actuele (leer)vragen die opkomen bij het toepassen van de training in de praktijk.
 • Hierdoor zijn er vaker interventies mogelijk om daadwerkelijk het geleerde te borgen.

Interesse?

Wat zou deze training voor effectieve samenwerking voor u kunnen betekenen? Laten we contact hebben.

 • We werken vanuit een gemeenschappelijke ambitie
 • Best-practices, aanwezige kwaliteiten en successen
 • Het hele team doet mee
 • Concreet, dichtbij de praktijk van alledag

NIEUWSBRIEF


Abonneer je voor blog, content en nieuws

Contact

 • Lange Voorhout 43
  2514 EC Den Haag
 • info@peopleandcompany.nl
 • Sven: +31 (0)6 234 929 00
 • Erik: +31 (0)6 420 802 44

©️ 2023 People & Company | info@peopleandcompany.nl