Strategie en businessplan opstellen en implementeren

Voor wie?

Voor iedereen, die onderstaande vragen bevestigend beantwoord:

 • Wil je gebruik maken van de sterktes van het bedrijf en inspelen op de kansen? En de zwaktes en bedreigingen neutraliseren?
 • Wil je als bedrijf je toekomstbeeld vertalen naar een overzichtelijk plan om in actie te komen?
 • Wil je tussentijds kunnen sturen op het eindresultaat?
 • Wil je focus aanbrengen in de dagelijkse activiteiten?
 • Wil je 1 uniform plan voor de hele organisatie?
 • Wil je een plan dat uitblinkt in eenvoud?
 • Wil je inzicht geven aan medewerkers hoe hun werkzaamheden
  bijdragen aan de bedrijfsdoelen?

Ons voorstel

Het opstellen van een voor iedereen overzichtelijk, integraal en uniforme strategie en businessplan, dat ervoor zorgt dat je als bedrijf in actie komt en je de door jou gewenste doelstellingen behaald.

Een strategie en plan dat:

 • Gedragen wordt door alle medewerkers.
 • Gebaseerd is op een business analyse.
 • Uitvoerbaar is en rekening houdt met bestaande uitdagingen.
 • Voorspellende (gedrags)metingen kent.
 • Inclusief een implementatieaanpak wordt opgeleverd.
 • Na de oplevering zelf geactualiseerd kan worden.

Onze werkwijze

 • Analyse van bestaande informatie en plannen.
 • Opstellen van business analyses (o.a. SWOT, Confrontatiematrix).
 • Begeleiden van workshops.
 • Meedenken in het opstellen en prioriteren van doelen, strategieën, voorspellende (gedrags)metingen en actieplannen.
 • Cascadering van de lange termijn doelstellingen naar individuele doelstellingen en korte termijn doelstellingen.
 • Zorgdragen voor eigenaarschap voor (onderdelen van de) opstelde strategie en businessplan.
 • Het opstellen van een voor de klant werkende implementatieaanpak.

Lange termijn strategie

In dit onderdeel stellen we samen met de klant de missie, visie en kernwaarden op voor het bedrijf.

Middellange termijn strategie

In dit onderdeel stellen we samen met de klant de strategie op voor 2 tot 5 jaar. Hierin definieren wij de doelen, strategieën, voorspellende (gedrags)metingen en actieplannen.

Korte termijn strategie

In dit onderdeel stellen we samen met de klant het jaarplan op inclusief een voorstel de benodigde processen om te komen tot realisatie van het plan.

Wat levert het op?

 • Eén lange termijn strategie (missie, visie, kernwaarden).
 • Een goede business analyse waarop strategische opties geformuleerd worden en strategische keuzes gemaakt worden.
 • Eén integraal en uniform businessplan.
 • De vaardigheid en ervaring om zelf businessplan op te stellen.
 • Een implementatieaanpak om het businessplan te realiseren.
 • Een manier om eenduidig te communiceren intern en extern.
 • Realisatie van je doelen.

Interesse?

Wat zou het opstellen en implementeren van een strategie en businessplan voor u kunnen betekenen? Laten we contact hebben.

Contact

 • Lange Voorhout 43
  2514 EC Den Haag
 • info@peopleandcompany.nl
 • Sven: +31 (0)6 234 929 00
 • Erik: +31 (0)6 420 802 44

©️ 2023 People & Company | info@peopleandcompany.nl