Waarderend onderzoeken: Effectieve oplossingen voor duurzame veranderingen

Waarom waarderend onderzoeken?

Ben je positief ingesteld, maar heb je wel een lastig vraagstuk? Je wilt als organisatie iets voor elkaar krijgen, zoals betere communicatie, een verbeterde samenwerking tussen afdelingen of een andere manier van leidinggeven. Hoe pak je dat aan op een manier die leidt tot duurzame verandering?

Een aanpak die energie los maakt, waarbij je gebruik maakt van de kennis in de organisatie, het echt samen met iedereen aanpakt en iedereen zich mede-eigenaar voelt. Een aanpak die niet een probleem oplost maar een nieuw perspectief biedt.


Dan is Waarderend Onderzoek (beter bekend als ‘Appreciative Inquiry’) een geschikte methodiek om toe te passen in jouw situatie. Waarderend Onderzoek is een praktische interventie-methode. Zeker bij uitdagingen rondom gedragsverandering, is dit een geweldige manier om vanuit positieve invalshoek vernieuwing en verandering te realiseren.

Leiderschapsprogramma

Leiders kunnen op drie verschillende niveaus invloed uitoefenen. Ten eerste door de missie van de organisatie te omarmen. Ten tweede door de verantwoordelijkheid om teams op te bouwen die klaar zijn voor de toekomst. En ten derde individueel om te leren op de gebieden waar een ontwikkelbehoefte is, vanwege de persoonlijke ambitie, maar ook vanwege wat de organisatie van een leider nodig heeft.


Om dit te bereiken heeft People & Company onlangs voor een organisatie die voor deze uitdaging stond een leiderschapsprogramma ontwikkeld. Dit programma kent de volgende vijf stappen:

1. Creëren van een leiderschapskader

2. Leiderschapskader vertalen naar concreet gedrag

3. Het definiëren van mijn bijdrage o.b.v. het leiderschapskader

4. Het aanleren van blijvend nieuw gedrag

5. Het borgen van het nieuwe gedrag

De aanpak kent de volgende 6 stappen

1. Verkennen

Definiëren van de gezamenlijke (met alle betrokken partijen) opgave.

2. Vertellen

Inventarisatie en selectie van goede ervaringen en wensen.

3. Verbeelden

Geselecteerde wensen visualiseren in ideale toekomstbeelden.

4. Vormgeven

Ideale toekomstbeelden vertalen naar verbetervoorstellen.

5. Verwezenlijken

Agile en doelgericht werken aan realiseren van verbetervoorstellen.

6. Verantwoorden

Evalueren van resultaten en borgen van de aanpak in de organisatie.

Resultaten

 • Een leiderschapskader bestaande uit drie centrale waarden waarvan elke waarde vertaald is naar drie competenties. Deze negen competenties zijn vertaald naar concreet gedrag.
 • Elke leider heeft begrip van het leiderschapskader (de waarden en competenties). En de hele groep heeft hetzelfde begrip van het leiderschapskader.
 • Medewerkers weten precies wat ze van hun leidinggevende kunnen verwachten en de leidinggevenden hebben dit voor zichzelf naar concreet gedrag vertaald (bijdrage statement).
 • Alle deelnemers hebben individuele gewoontes gedefinieerd en uitgeschreven. Een. Daarnaast is er aantal collectieve gewoontes (die voor iedereen gelden) uitgeschreven.
 • De leiders hebben geleerd de opgestelde gewoontes in de praktijk (eerst bewust, daarna onbewust) toe te passen zodat er nieuw blijvend gedrag is ontstaan.

Interesse?

Wat zou waarderend onderzoeken voor uw organisatie kunnen betekenen? Laten we contact hebben.

 • Altijd eerst een intake
 • Kort cyclisch veranderen.
 • Eigenaarschap bij de medewerkers.
 • Concreet, dichtbij de praktijk van alledag.
 • Experimenteren.
 • Samenhang borgen met lopende initiatieven.

Contact

 • Lange Voorhout 43
  2514 EC Den Haag
 • info@peopleandcompany.nl
 • Sven: +31 (0)6 234 929 00
 • Erik: +31 (0)6 420 802 44

©️ 2023 People & Company | info@peopleandcompany.nl